Erhvervsliv og institutioner

De første håndværkere, der har virket i byen, er smeden, mureren og tømreren samt skrædderen og træskomanden. Kort sagt dem, som ifølge loven havde tilladelse til at udføre deres håndværk udenfor købstæderne, de håndværk, som ikke kunne undværes på landet.
I 1558 omfattede listen over disse håndværk følgende: grovsmede, tømrere, murere, skræddere, der syede vadmel samt simple skomagere.
I 1681 blev listen udvidet med bødkere, teglbrændere, hjulmagere, pottemagere der fremstillede jydepotter og sorte potter, hjulmænd samt vævere der vævede vadmel, blår og hamplærred.
I 1857 blev næringsloven lempet, således at der nu var ligestilling mellem håndværkere i by og på land.
Siden kom der nye erhverv til.
I forbindelse med andelsbevægelsen kom mejeriet og brugsforeningen, men der havde tidligere været købmand samt privat mejeridrift hos ølbryggeren i Ring.
Som med anden udvikling på landet stiger kurven i takt med industrialiseringen og falder så igen med centraliseringen.
I Øster Alling har en række forretninger og erhverv i tidens løb været repræsenteret.
Skolen har haft til huse mindst fire steder i byen. Børnehaven er af nyere dato, mens der i mange år har været flere dagplejemødre i Øster Alling.

En del af de håndværk, som fra gammel tid har eksisteret her i landet, afspejler sig stadig i vore efternavne, nemlig de tilnavne, som i sin tid betegnede en mandspersons håndtering.
Listen herunder viser hvor mange der ifølge statistikken bæerer det aktuelle navn i Danmark i øjeblikket.(2009)

Bager:  1030
Barber:  22
Bødker:  995
Degn:  1195
Drejer:  1010
Hjulmand:  209
Møller:  30516
Præst:  390
Skomager:  4
Skrædder:  7
Smed:  870
Snedker:  379
Tækker:  183
Væver:  133

NB: Det er med stor glæde og lettelse, at disse sider nu kan føjes til hjemmesiden.
Det vil også være til glæde og gavn, om læserne vil være opmærksom på, og give meddelelse hertil vedr. evtuelle fejl, mangler og evt. tilføjelser til siderne.
Til guide og information


Opdateret d. 14.11.2010