Mekaniker

eksisteret år:
1962-1967
1967-1980
1978-

adr. på:
Hovedgaden 10
Ådalsvej 14
Hovedgaden 61


Automekaniker-håndværket hører af naturlige årsager ikke til blandt de ældste. Til gengæld er det et håndværk og en branche, som har haft en meget hurtig vækst og udvikling.
I begyndelse af forrige århundrede (1900), da biler og motorcykler kom på markedet, blev der også behov for at få maskinerne vedligeholdt og repareret.
Før en egentlig automekaniker-uddannelse blev almindelig, var det folk fra beslægtede fag, såsom smede, elektromekanikere, cykelsmede, og maskinarbejdere, der kom til at beskæftige sig med reperation og vedligehold af de motoriserede køretøjer.
De første egentlige automobilværksteder var hovedsagelig ejet af forhandlere af de forskellige fabrikater.
I takt med den hurtige udvikling opstod også special-værkstederne.

Den første, som i Øster Alling ses benævnt mekaniker, er Carl Hedegaard. Han var cykelhandler og -smed. Måske har han også repareret de få automobiler, som på det tidspunkt befandt sig i byen.

I 1972 kom det første egentlige autoværksted. Det var på Hovedgaden 10, hvor smeden Gunnar Kirk Thøgersen i tilknytning til smedien havde bygget et værksted med tilhørende lejlighed på første salen. Dette var i årene 1972-76 lejet ud til A. Wittrup, som senere (1976-1980) købte det nedlagte mejeri på Ådalsvej og her fortsatte med autoværksted og benzinsalg.

I 1977/78 blev industrikvarteret grundlagt i byens vestlige udkant. En af de første, som startede virksomhed op herude var Poul Erik Schnoor, som byggede autoværksted og privat beboelse på grunden Hovedgaden 61. Dette firma eksisterer endnu på adressen i 2010.

Ovenstående er hentet fra lokale kilder.
Til Information og guide -------Tilbage til oversigten    ------- Næste    ------- Forrige


Opdateret d. 23.1.2010