Bødker

eksisteret år:
1942 -
1910 -
ukendt årstal,

adr. på:
Hovedgaden 1,
12
23


Bødkerhåndværket er et af de håndværk, som i 1681 blev føjet til listen over de håndværk, som det var tilladt at udføre udenfor købstæderne, - "som ikke kunne undværes på landet".
Mens det i de sydlige lande i stort omfang var vinfade bødkerne fremstillede, var det her i Danmark især tønder og kar så som øltønder, saltkar, vandkar, vandspande o.l.
Omkring århundredeskiftet 1800-1900 blev tønder brugt til emballering af så godt som alle slags varer: øl, spiritus, sukker, salt, soda, mel m.m. En stor produktion har været smørdritlerne, som, da eksporten i denne emballering var på sit højeste, omfattede ca. 4 millioner dritler om året. (Omkr. 1930).

Den første bødker, som ses nævnt i folketællingerne er Laurs Nielsen, han var gift med Maren. De ankom hertil fra Fausing i 1868 og rejste til Virring sogn i 1871. Hvor de boede under opholdet i Øster Alling, er ikke kendt.

I 1910 hed bødkeren i Øster Alling Jens Chr. Christensen. Han kom i 1910 fra Skødstrup med kone og barn. Konen var Kristine Kristensen og deres datter Valborg, født i Krogsbæk sogn 1900. Familien boede i huset Hovedgaden 12, som på dette tidspunkt var indrettet med værksted i den ene halvdel.
Hvor længe Christen fortsatte med håndværket er uopklaret. Han døde i 1936 i Øster Alling, 78 år gammel. Kristine døde 87 år gammel på plejehjemmet i Tirstrup i 1953.

Det er nævnt, at bødkeren boede i Hovedgaden 23 (den første brugs). Måske er det Jens Chr. Christensen der er flyttet hertil senere i sit virke.

I 1942 fik Folmer Peter Kristian Hornbæk skøde på Hovedgaden 1, karetmagerværkstedet. Han var født på Øster Alling Mark i 1901 og blev 1928 gift med Inger Kirstine Høgh. De har to sønner. Inger døde i 1954. Folmer blev derefter gift med Dagny.
Folmer var også bødker og har helt sikkert leveret smørdritler til mejeriet i Øster Alling.
Som stillingsbetegnelse for Folmer Hornbæk er set: savskærer, karetmager og bødker. Han døde som indvalidepensionist i 1969.
I vejviseren 1985/86 står Dagny stadig som beboer af huset. Hun døde på Assentofthjemmet sidst i 1980erne.

Siden Folmers virksomhed har der ikke været udført karetmager- eller bødkerhåndværk i Øster Alling.

Ovenstående er hentet fra lokale kilder
Til Information og guide -------Tilbage til oversigten    ------- Næste    ------- Forrige


Opdateret d. 23.1.2010