matr.1844 Hovedgaden 17 Del af idr.pl. Hovedgaden 21 Hovedgaden 16 Hovedgaden 23-25 Hovedgaden 20/6 Hovedgaden 22 Hovedgaden 24-26 Hovedgaden 31 Hovedgaden 27 Hovedgaden 33 Hovedgaden 30 Hovedgaden 32 Lillegyden 1 Provstegyden 1 Hovedgaden 35 Vangen 1 Hovedgaden 34 Ådalsvej 3/Vangen 4 Hovedgaden 36, 38a-b m.fl. Toftagervej 4 Parkering Ø Hovedgaden 40 Toftagervej 1 Parkering V Moesgaard Hovedgaden 50a
til side 1
til information og guide

Gårde og huse 1790 - ca. 1850. Numrene er fra matriklen 1844

1790 matriklen 1844 nuværende gade og husnummer
Et hus nr. 22 Hovedgaden 17
Gård nr. 1, Bjerregaard nr. 6 Hovedgaden 16 - 6 nye parc.
Et hus nr. 21 En del af idrætspladsens anlæg
Gård nr. 2 nr. 14 Hovedgaden 20, ny gård: Hovedgaden 6 - 3 nye parc.
Gård nr. 14 nr. 15 Hovedgaden 21
Gård nr. 3 nr. 3 Hovedgaden 22 - 2 nye parc.
Et hus nr. 23 Hovedgaden 23-25
Den gamle Skole. Skolen nr. 2 Hovedgaden 26 - 1 ny parc.
Gård nr. 4 nr. 4 Hovedgaden 30 - 2 nye parc.
Et hus nr. 16 Hovedgaden 27
Et hus nr. 18 Hovedgaden 31
Gård nr. 13 nr. 13 Hovedgaden 32. - 6 nye parc.
Byjord 26x Hovedgaden 33
Præsteenkesædet "Stossidommen" nr. 1b (1h) Lillegyden 1
Et hus nr. 17 Hovedgaden 35
Byjord nr. 29 Vangen 1
Plantelandet nr. 31 Hovedgaden 34 (Forsamlingshuset)
Gård nr. 5 nr. 5 Ådalsvej 3. - 3 nye parc.
Gård nr. 6, præstegården nr. 1 Den gamle Præstegård
foruden 6 husmandsbrug, omkr. 80 nye parc.
Gård nr. 12 nr. 12 Provstegyden 1
Et hus nr. 20 Parkeringsplads - øst
Gård nr. 8 nr. 8 Hovedgaden 40 - 1 ny parc.
Et hus, smeden nr. 19 Parkeringsplads - vest
Gård nr. 7, Løjkjær nr. 7 Toftagervej 4 - 3 nye parc.
Gård nr. 9 nr. 9 Toftagervej 1 - 7 nye parc.
Gård nr. 10, Moesgaard nr. 11 (11d) Moesgårdsvej 2 - 4 (udflyttet)
Gård nr. 11, Vestergaard nr. 10 Hovedgaden 50 a - 11 nye parc.
ældre matrikler udenfor byområdet
Øster Alling Kær matr. nr. 26z (nu 26ar) Auningvej (Allingkærvej) 17
Øster Alling Kær matr. nr. 26y (nu26ar) Huset nedbrudt - nabo til ovenstående.
Vejlehuset matr. nr. 26ab Auningvej (Allingkærvej) 19
Enghus, nedbrudt matr. nr. 27m Markvej fra Hovedgaden, ved bygrænse mod vest
gl.husm.lod matr. nr. 28n Knivhøjvej 1
gl.husm.lod matr. nr. 28h Knivhøjvej 2
gl.husm.lod matr. nr. 28L Knivhøjvej 3
gl.husm.lod matr. nr. 28b Knivhøjvej 5
gl.husm.lod matr. nr. 28f,g Knivhøjvej (7) nedrevet
Knivhøjager samlet oversigt skøder/årstal/navneTil toppen Til side 1 Til information og guide
Til nye matrikler
Opdateret d. 4.12.2008