Samling af gamle, nye og hjemmelavede kort over byen, markerne, sognet mv.
Bemærk, at gårdenes numre på kortet fra 1790, ikke alle er identiske med de nye matr. nr. fra 1844, f. eks. er præstegården nr. 6, hvor den i matriklen får nr. 1.
Kortet "Byens jorde" i 5 dele er en rekonstruktion.
Af det oprindelige kort ses den del, som omfatter byen (Lillevangen). Årstallet er ikke kendt, men det ses tydeligt, at kortet er benyttet og rettet flere gange. Den sidste rettelse er muligvis fra omkring 1938. Siden da er mange matrikelnumre ændret og mange nye føjet til.
tilbage til guide og information
Opdateret d. 21.3.2005