Indtast søgeord
Information og guide

Der er søgt i

Kikebøger
Folketællinger
Tinglysninger
Fæsteprotokol
Fotografier
Foreningsarkivalier
I skuffer og skabe
På egnsarkivet
Og sidst, men ikke mindst,
i hukommelsen

Der er snakket
skrevet
og læst
-og vi er langt fra færdige.
Dette er resultatet:

Noget om den første begyndelse

Gamle og nye kort

Billeder

Oplysninger om gårde og huse

Hvem boede hvor, hvornår

Familieoversigter

Artikler om kirke, skole, mejeri mv.

Gode historier fra byen

Udvikling og fornyelse

Markante skikkelser og andre

Hvad beskæftigede man sig med?


- og endnu flere resultater,
som bare venter på, at blive synlige.
Link til sider og emner
Tilbage til første side
Disse sider vil være i konstant udvikling, idet opysninger, historier og andet materiale bliver lagt ind, efterhånden som det dukker op.
I første omgang arbejdes der - for familiernes vedkommende - kun med Øster Alling by og - Mark. Med til sognet hører også Ring, Ringsø og Oustrup, og naturligvis har familierne fra Ø. Alling forgreninger hertil, ligesom de har det i nabosognene, Vester Alling, Fausing, Hvilsager m.fl. Derfor sættes den lidt snævre grænse.
Hvad derimod angår sogne- og kommunal historie vil det øvrige af sognet samt Vester Alling på et tidspunkt naturlivis blive inddraget i projectet.
Personlisten er omfattende, mere end 1500 navne på folk, som har levet her igennem de sidste par hundrede år. Uden dem var vores by ingenting, det var dem, der skabte historien. I første omgang udgør de "bare" en lang liste; vi vil forsøge at "puste liv" i så mange af dem, som muligt.
Navnene er samlet og bearbejdet i Brothers Keeper; herfra slægtsoversigterne og alfabetisk navneliste. Oplysninger om personer yngre end 125 år er elimineret.
Oplysninger fra kirkebøger er hentet dels på Sønderhald egnsarkiv dels fra Statens Arkivers kirkebøger på nettet. Folketællingerne, som dækker perioden 1787 til 1860, med mulighed for at komme længere frem, er dels fra Dansk Demografisk Database dels fra egnsarkivet; herfra stammer også oplysninger om de tinglyste adkomster samt fra fæsteprotokollen. Foreningarkivalier er dels fra egnsarkivet dels fra lokale foreninger, den nedlagte brugs mm. Billeder er for størstedelens vedkommende fra private, enten lånte eller forærede.
Artikler er fra egnsarkivet, ligesom scrapbøger også har leveret stof til siderne.
Fra den nyere tid bliver oplysninger om huse og gårdes opførelse, evt. ombygninger, deres beboere o.s.v. givet af en kreds af borgere, som desuden fortæller om livet og udviklingen i landsbyen, delt ud på forskellige emner.
Ved det første møde i gruppen blev det hurtig klart, at der ikke bliver mangel på emner og stof foreløbig .
Skal historien fortælles, skal det være nu. Vi vil hermed give den videre til de næste generationer.
"Man skal kende sin fortid, for at forstå sin nutid, med sigte på at virke for fremtiden"

Til toppenE

Opdateret d. 16.2.2010