Hvad de gamle skifter fortæller

Fra Gl. Estrup skifteprotokol, der befinder sig på Arkivet i Viborg som mikrofilm er kopieret to hele skifter samt fra de øvrige tilstrækkeligt til at en navneoversigt kunne opstilles.
Da kirkebøgerne fra denne periode gik til ved præstegårdens brand, kan her evt. findes manglende oplysninger om familier og personer i sognet.
Til guide og information


Opdateret d. 28.1.2007