Fra Gl. Estrup Skifteprotokol.

år/måned afdøde enke/efterladte børn/arvinger vurderingsmænd øvrigt
1739, april Niels Offersen Anne Nielsdatter Christen Nielsen Skovf. Søren Rasmussen
Jens Jensen
enkens værge:
Andersn fra Ring
1739, dec. Mette Pedersdatter Christen Jensen Søren Christensen 22
Jens Christensen 20
Peder Christensen 18
Rasmus Rasm. Degn
Søren Rasmussen
.
1740, maj Chr. Sørensen Sparre og hustru
Marie Terkildsdatter
. Maren Sørensdatter Øster Alling.
Mandens halvsøskende:
1: afd. Laurits Sørensen, hans 3 børn:
Anders, Gyde og Maren
2: afd. Jens Sørensen
hans datter: Dorthe
3:afd. Ane Sørensd.
hendes 5 børn:
Gyde, Anna,
Maren - død, Christen - død, Niels
Marens 2 sønner:
Mads og Rasmus

Christens datter: Karen
4: Maren Sørensdatter død, men ---
Rasmus Rasm. Degn
Søren Rasmussen
Konens søster, Maren Terkildsdatter - boende i Vejl Mølle -har afskrevet sig arv til fordel for Maren Sørensdatter, som har opvartet den sall. kone i hendes svaghed. Maren Sørensdatter er gift med Søren Jensen
1740, novm. Maren Jensdatter Søren Jensen Barbara Sørensd. 5 år
Jens Sørensen
Kirsten Sørensd. 2 år
Søren Madsen
Niels Simonsen
Børnenes værge:
Deres far
1741, dec. Anne Andersdatter Espen Sidsel Espensddatter,
gift med:
Anders Espensen
Mette Espensdatter
gift med
Knud Poulsen!?
Søren Espensen
. Forlig indgået mellem søstrene og deres bror
1742, juni Anne Simonsdatter Søren Madsen Niels Simonsens sønner i Liltved:
Simon 19, Søren 11, Jens 4, samt afdødes søster Sidsel
Rasmus Rasmussen
Niels Simonsen
Børnenes værge:
Peder Brøgger.
For Sidsel:
hendes mand Anders Jensen
1743, april Maren Sørensdatter Peder Bang i Oustrup Povel Pedersen 18
Søren Pedersen 6
Anders Pedersen 4
Maren Pedersd. 16
Berthe Pedersd. 12
. Børnenes værge:
Deres far
1744, febr. Christen Jensen Karen Andersdatter Hans børn:
Søren Christ. 26
Jens Christ. 25
Peder Christ. 23
Rasmus Rasm. Degn
Søren Rasmussen
Enkens laugsværge:
hendes bror Jens Andersen
1745, april Bodil Rasmusdatter Jørgen Pedersen Niels Jørgensen,
bor i Floes
Karen Jørgensd. 23
Søren Rasmussen
Søren Frandsen
Formynder for pigen:
Hendes bror.
1746, marts Peder Bang i Oustrup Ellen Nielsdatter Poul Pedersen 21
Søren Pedersen 9
Anders Pedersen 7
Maren Pedersd. 19
Berthe M. Pedersd. 15
Peder Brøgger i ØA
Niels Jensen i Oustrup
Børnenes formynder:
David Poulsen i Lemmer.
For enken:
Jens Nielsen af Rostrup
forts. næste side
til oversigten
Opdateret d. 28.1.2007