Fra Gl. Estrup Skifteprotokol.

år/måned afdøde enke/efterladte børn/arvinger vurderingsmænd øvrigt
1750, dec. Kirsten Iversdatter Jens Sørensen afdødes bror,
Iversen i Fausing.
Afdødes søstersøn,
Peder Laursen i Fløjstrup.
Hendes søster Mette Iversdatter i V. Velling
. Værge:
Peder Brøgger Ø. Alling
1751, jan. Rasmus Rasm. Degn Ane Jensdatter Rasm. Rasm. 30
er på søen.
Anne Rasmusd. g.m.
Søren Rasm. Balle af Halling
Karen Rasmusd. g.m.
Søren Nielsen Stiesen i Taarup
Jens Rasmussen 20
Anne Marie Rasmd. 17
Afdødes svoger Niels Pedersen
Niels Simonsen
Søren Sørensen
Laugsværge for enken:
Søren Rasmussen.
Curator for sønnen:
Søren Madsen.
For Anne Marie:
Peder Espensen(søskendebarn.)
For Rasmus Rasm.:
Søren Espensen
1752, febr. Maren Andersdatter Søren Sørensen Brøgger Afdødes søskendebørn (Rasm. Degns)
Rasmus Rasmussen.
Anne Rasmusd. g.m. Søren Rasm. Balle i Halling.
Karen Rasmusd. g.m. Søren Nielsen Stiesen i Taarup.
Jens Rasmussen.
Anne Marie Rasmusd.
Kirsten Rasmusd. enke efter Søren Thomsen i Allestrup.
En svoger til Rasm. degn, Niels Pedersen og hans børn, som er:
Peder Nielsen,
Anne Nielsd. g.m. Jens Elgaard i Tebstrup.
Maren Nielsdatter
Desuden Niels Sørensen og Ane Sørensdatter (gift på Sjælland), børn af Rasm. Degn's søster Karen.
Og Inger Sørensdatter, datter af Søren Iversen i Tøjstrup, som er søskendebarn af afdøde.
Søren Rasmussen
Christen Nielsen
Formynder for Rasm. Degn's børn var Jens Rasmussen
1753, maj Anne Sørensdatter Iver Jensen Christen Iversen 12 . .
1753, maj Jens Sørensen Birgitte Jensdatter Peder Christensen, som er hendes søn . .
1753, juni Maren Nielsdatter Rasmus Thommessen i Ring Børn af sønnen, afd. Thomas Rasmussen i Ring:
Rasmus Thommesem 18.
Kirstine Thommd. g.m. Jens Bering i Ring.
Inger Thommesd. 14.
Maren Thommesd. 12.
Karen Thommesd. 9.
Afdødes børn:
Søren Rasm. Høiholdt i Fløjstrup.
Niels Rasm. Møller.
Kirsten Rasmd. g.m. Niels Jensen i Oustrup.
. .
1755, juni Peder P. Brøgger Kirsten Sørensdatter Afdødes bror ligeledes afdøde Chr. Pedersen, hans umyndige søn Peder Christensen, som er hos sin stedfar Chr. Sørensen i Auning Skovf. Søren Rasm.
Niels Jensen
.
1756, jan. Christen Jensen Ane Marie Nielsdatter Ingen børn, men enken er gravid.
(Det blev en søn, Christen)
. Laugsværge for enken:
Hendes far Niels Pedersen fra V. Alling
forts. næste side
forrige side
til oversigten
Opdateret d. 28.1.2007